OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA POVODOM MINIMALNE CENE RADA U NEMAČKOJ

El. pošta Štampa PDF
nemacka

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nas je obavestilo o novinama u vezi sa Zakonom o minimalnoj ceni rada i njegovoj primeni na oblast prevoza putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji se obavlja na teritoriji SR Nemačke a koji važi i za vozače prevoznika koji imaju sedište van teritorije SR Nemačke.

Opširnije...
 

PRIMENA SISTEMA NCTS

El. pošta Štampa PDF
ncts Poslednjih dana prethodne godine Uprava carina informisala nas je da je Vlada Republike Srbije 25.12.2014. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanjiu s robom čime su stvoreni uslovi za okončanje pilot faze primene sistema NCTS, zaključno sa 24.1.2015. i početak primene sistema NCTS, u nacionalnim okvirima, od 25.1.2015. godine, uz nastavak primene tranzita upotrebom TIR i ATA karneta.
Opširnije...
 

USKLAĐENI IZNOSI AKCIZA

El. pošta Štampa PDF
grb srb

Vlada Republike Srbije objavila je Usklađene iznose akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini („Sl. glasnik RS", br. 4/2015). Usklađeni iznosi akciza su u primeni od 19. januara 2015. godine.

Opširnije...
 

JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZOBS

El. pošta Štampa PDF
grbsrb

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Javna rasprava će se održati od 20. januara do 20. februara 2015. godine.
U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu.

Opširnije...
 

USLUGA eITPŠalter

El. pošta Štampa PDF
 eITPSalter-logo Preduzeće E–Smart System d.o.o. uputilo je obaveštenje svojim postojećim ali i potencijalnim korisnicima preko udruženja prevoznika da ne postoji dovoljno interesovanje za korišćenje usluge eITPŠalter zbog čega će ovo preduzeće biti primorano da ukine ovu uslugu osim ukoliko se do 31.1.2015. godine za korišćenje usluge prijavi najmanje 100 prevoznika i još 50 do 28.2.2015. godine.
Opširnije...
 

INFORMACIJE O MINIMALNOJ CENI RADA U NEMAČKOJ

El. pošta Štampa PDF
nemacka

U vezi sa primenom nemačkih propisa o minimalnoj zaradi, Ekonomsko odeljenje Amabasade Republike Srbije pripremilo je detaljnu informaciju, Uputstvo za popunjavanje obrasca Prijave i Primer popunjene prijave.

Opširnije...
 

NOVE TRASE ZA KRETANJE TERETNIH VOZILA KROZ BEOGRAD

El. pošta Štampa PDF
most Otvaranjem novog - "Pupinovog" mosta za saobraćaj, došlo je do izmene trasa dozvoljenih za kretanje teretnih vozila.
Opširnije...
 

NOVI POLASCI NA RELACIJI SAVONA-BARSELONA

El. pošta Štampa PDF
brod Trans Ferry  nas je obavestio da će od 16.01.2015. biti povećan broj polazaka na relaciji Savona-Barcelona, i to na 6 sedmično, tako da će ih biti skoro svakog dana.
Opširnije...
 

SLUŽBENA PRATNJA VANREDNOG PREVOZA

El. pošta Štampa PDF
kamioni Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 63/09 - US i 92/11) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), Ministar unutrašnjih poslova doneo je UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O SLUŽBENOJ PRATNJI VANREDNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Opširnije...
 

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner