REZULTATI JUNSKE REVIZIJE

El. pošta Štampa PDF
grb srb Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo je junsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2016. godinu. Rezultati revizije, zajedno sa novim Opštim delom plana raspodele objavljeni su 15.06.2016. godine na internet prezentaciji Ministarstva.
Rezultate revizije i novi Opšti deo plana raspodele možete preuzeti OVDE. Novina je da su po ODP uvedeni rokovi vraćanja za dozvole iz kontigenta A, ITb, B i NL.
 

NEUSAGLAŠENOST MASA NA SAOBRAĆAJNOJ DOZVOLI

El. pošta Štampa PDF
157 Sve više članova se javlja sa problemom prilikom tehničkog pregleda vozila i to u situacijama kada se utvrdi neusaglašenost masa na saobraćajnoj dozvoli. Naime, na saobraćajnoj dozvoli postoji podatak o masi vozila, nosivosti i najvećoj dozvoljenoj masi vozila. U nekim slučajevima, zbog prethodnih postupaka MUPa da se prilikom registracije podaci o vozilu uzimaju sa dokumenata kao što su JCI, račun i sl. došlo je do toga da zbir mase vozila i nosivosti ne daje kao rezultat najveću dozvoljenu masu vozila, kako je Zakon o bezbednosti definiše. Iako do ove situacije nije došlo greškom vlasnika vozila, sva vozila kod kojih se utvrdi ova "nepravilnost" ne mogu biti registrovana dok se ista ne ispravi. Zbog toga je MUP dao uputstva tehničkim pregledima šta raditi u slučajevima kada postoji razlika između najveće dozvoljene mase vozila i zbira mase vozila i nosivosti:
Opširnije...
 

ORGANIZOVANJE ODLASKA PREVOZNIKA U PRAG I DREZDEN

El. pošta Štampa PDF
dresden

Kako se ustalila praksa među članovima da se barem dva puta godišnje organizuje zajednički odlazak na stručne ekskurzije i posete strulnim sajmovima, Udruženje je odlučilo da ovog puta organizuje odlazak prevoznika u Prag i Drezden sa posetom Mercedesu u Pragu.Odlazak se organizuje u periodu od 8. do 11.6.2016. godine. 

Opširnije...
 

UPRAVNI ODBOR DONEO ODLUKU O PRERASPODELI BAZNE KVOTE CEMT DOZVOLA ZA 2017. GODINU I ROKOVIMA RAZDUŽENJA

El. pošta Štampa PDF
05  Nakon sastanaka u Užicu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu održanih sa ciljem sagledavanja stavova prevoznika po pitanju preraspodele bazne kvote CEMT dozvola za 2017. godinu, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj 26. maja doneo odluku da Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputi predlog da 30 procenata bazne kvote bude u kategoriji EURO 6 i to tako da u svakom od kontingenata CEMT dozvola 30 procenata CEMT dozvola bude u kategoriji EURO 6.
Opširnije...
 

ZABRANE KRETANJA - JUN 2016

El. pošta Štampa PDF
zabrana kretanja Poštovani članovi, pripremili smo vam pregled zabrana kretanja za mesec JUN 2016 koji možete preuzeti OVDE (samo za članovekatancic).
Detaljne zabrane za svaku zemlju pogledajte u Info centru
 

ULAZNI PODACI ZA JUNSKU REVIZIJU

El. pošta Štampa PDF
grb srb Na osnovu Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima («Službeni glasnik Republike Srbije» br. 113/2015 ) predstoji utvrđivanje junske revizije godišnjeg plana raspodele za 2016. godinu.
Opširnije...
 

KONTROLNE LISTE

El. pošta Štampa PDF
05  Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.
Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.
Opširnije...
 

ZABRANE KRETANJA 26. MAJA U NEMAČKOJ

El. pošta Štampa PDF
zabrana_kretanja

U četvrtak 26. maja pojedine savezne države Nemačke slave državni praznik - Corpus Christi. U skladu sa tim se zabrane kretanja koje su na snazi od 00-22h istog dana ne odnose na čitavu teritoriju Nemačke, već samo na teritorije saveznih država koje praznuju.

Opširnije...
 

POTPISAN UGOVOR ZA CMR OSIGURANJE

El. pošta Štampa PDF
05  U cilju ostvarivanja što povoljnijih uslova za osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na robi primljenoj na prevoz u drumskom saobraćaju (CMR osiguranje), Udruženje je potpisalo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa osiguravajućim društvom WIENER STADTISCHE ADO.
Opširnije...
 

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner