Home VESTI PRINUDNA NAPLATA - REGISTAR MENICA I OVLAŠĆENJA

PRINUDNA NAPLATA - REGISTAR MENICA I OVLAŠĆENJA

El. pošta Štampa PDF
novac

PODSEĆAMO!!! Odlukom Narodne banke Srbije o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, br. 56/2011) stupaju na snagu novi uslovi oko prinudne naplate.

Sve menice i ovlašćenja po direktnim zaduženjima koje su izdala pravna lica i preduzetnici i koje su u posedu poverilaca do 1. juna 2012. (dospevaju za naplatu posle 1. juna 2012) registruje poverilac ili dužnik podnošenjem obrasca svojoj banci ili banci dužnika.

 

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra dostupni su na internet prezentaciji Narodne banke Srbije: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html

Menice/ovlašćenja koje poverioci prime posle 1. juna 2012. dužnik registruje po zahtevu poverilaca. To znači da registracija nije obavezna. Međutim, ako poverilac hoće da se menice/ovlašćenja naplate kroz prinudnu naplatu (treći red prioriteta), menice/ovlašćenja moraju biti registrovani. Ako se menica ne registruje, ona se u tom slučaju naplaćuje putem suda koji donosi rešenja o izvršenju (sudsko rešenje je drugi red prioriteta u prinudnoj naplati).

Tekst odluke kao i obrasce zahteva za registraciju/brisanje menica/ovlašćenja možete preuzeti ovde.