bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak

LUBTEC - Beograd

POVERILAC

Datum objavljivanja: 08.03.2011.
Datum prijave: 24.02.2011.

Međunarodni Transport d.o.o.
Beograd

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

LUBTEC d.o.o.
Beograd
Marija Raičević Mijajlović
208.870,23 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 18.11.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Međunarodni Transport d.o.o.

Štampa El. pošta