Home VESTI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLATNOM PROMETU

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLATNOM PROMETU

El. pošta Štampa PDF
novac

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) stupio je na snagu 16. maja 2011. godine.
Ističemo da izmene i dopune ovog zakona predviđaju:

  •  da ukoliko su u trenutku plaćanja računi preduzeća u blokadi radi izvršenja prinudne naplate novčane obaveze se ne mogu izmirivati na način kako je to do sada rađeno (npr. asignacijom,cesijom, pristupanjem, preuzimanjem ili ustupanjem duga, kompenzacijom ili na drugi način (član 46.);
  •  uvođenje registra menica i ovlašćenja koji će voditi Narodna banka Srbije a kojoj dužnik treba da podnese zahtev za registraciju (član 47a).

Tekst Zakona možete preuzeti OVDE.