bsec urta105  uetr  komora logo 48

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 i 41/2018)

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Sl. glasnik RS“, br. 113/2015 i 44/2018 - dr. zakon) 

Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrascima licence za prevoz i izvoda licence za prevoz i načinu stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz („Sl. glasnik RS“, br. 11/2017) 

Pravilnik o načinu, programu i postupku sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i načinu vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti („Sl. glasnik RS“, br. 17/2017)

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova („Sl. glasnik RS“, br. 14/2017)   

Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola („Sl. glasnik RS“, br. 14/2017)

Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca potvrde za vozača i načinu vođenja evidencije o potvrdama za vozače („Sl. glasnik RS“, br. 71/2017) 

Pravilnik o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 82/2017)

Pravilnik o visini troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti  za prevoz tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 96/2017)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama („Sl. glasnik RS“, br. 110/2017) 

Štampa El. pošta