bsec urta105  uetr  komora logo 48

NOVI IZNOSI NAKNADA ZA OBJAVLJIVANJE NEVAŽEĆIH ISPRAVA I DOKUMENATA

Nadzorni odbor Javnog preduzeća“Službeni glasnik“ je, na 58. sednici od 26. septembra 2019. godine doneo Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS“ uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS“ nije obavezno, u 2020. godini.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Štampa El. pošta

Srodne vesti