bsec urta105  uetr  komora logo 48

KOMENTAR U VEZI (NE)POSTOJANJA OBAVEZE ISKAZIVANJA MB U RAČUNU ILI DRUGOM DOKUMENTU OBVEZNIKA

Prema novoj odredbi člana 29. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) koji se primenjuje od 30. jula 2019. godine, kada su pitanju isprave o robi, trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o: poslovnom imenu, adresi, PIB i matičnom broju ili broju poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broju iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broju i datumu izdavanja isprave; nazivu, mernoj jedinici i količini robe; nabavnoj ceni robe; zaduženju za vlastitu robu; prodajnoj ceni robe.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Štampa El. pošta

Srodne vesti