bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

PODSEĆAMO - IZMENE PRAVILNIKA O REFAKCIJI AKCIZE

Udruženje podseća članove da je 3. novembra 2018. godine stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („SlužbenI glasnik RS“ BR. 81/18).

Štampa El. pošta

Srodne vesti